Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o rezoluție prin care solicită Republicii Moldova să retragă imediat TRM de sub controlul parlamentar. Acest lucru este raportat de media-azi.md.

Potrivit rezoluției, Consiliul Europei repetă apelul către autoritățile moldovenești de a revizui „urgent” prevederile legislației audiovizuale, care a readus mass-media publică sub controlul Parlamentului în toamna anului 2021, ceea ce a dus la ingerințe în mecanismele care garantează independența Consiliului Audiovizualului (CA) și Teleradio Moldova (TRM).

Decizia a fost luată la 14 martie ca parte a procesului de supraveghere a executării de către autorități a deciziei în cazul Manole și alții împotriva Moldovei, care a fost examinată într-o procedură extinsă la Strasbourg în iunie 2022.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei solicită garanții clare privind independența reală a Consiliului Audiovizualului și inamovibilitatea membrilor săi, precum și excluderea unui posibil control politic asupra TRM.

În plus, el insistă asupra necesității implicării societății civile în acest proces, ținând cont de standardele relevante ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de recomandările experților Consiliului Europei.

Această decizie face parte dintr-un proces mai lung în care Consiliul Europei supraveghează autoritățile de la Chișinău în cadrul deciziei CEDO, care nu a fost pusă în aplicare definitiv de Republica Moldova. Aceasta este decizia din cauza Manole v. Moldova, pronunțată în 2009, când CEDO a găsit statul vinovat de încălcarea dreptului la libertatea de exprimare garantat de articolul 10 din Convenție.

Curtea a constatat că legile în vigoare între 2001 și 2006 nu ofereau garanții suficiente pentru a preveni imixtiunea în politica editorială a unui furnizor public de televiziune efectuată de forțele politice din Guvern prin conducerea superioară a Teleradio Moldova.

În ultimii ani, problemele identificate nu au fost rezolvate pe deplin, iar în toamna anului 2021, deputații au prezentat două proiecte de modificare a Codului serviciilor Media audiovizuale. Primul permite oricărei majorități parlamentare să recheme membrii UA, determinând astfel subordonarea politică a autorității, iar al doilea revine la mecanismele legislației naționale care implică participarea directă a Parlamentului la numirea și revocarea (din motive neclare) a organelor de conducere și supraveghere ale TRM.

Rechemare: Uniunea Europeană a prelungit cu un an importul fără taxe vamale al unor produse agricole din Republica Moldova.

.