Republica Moldova trebuie să ramburseze restanțele cotizațiilor de membru în sumă de 340 mii USD înainte de a părăsi Adunarea Interparlamentară a CSI (IPA). Acest lucru este menționat în proiectul de decret guvernamental publicat de Ministerul Finanțelor al Republicii.

„Plata datoriei către IPA CSI se datorează termenului limită (08.02.2024) pentru finalizarea procesului de renunțare a Republicii Moldova la calitatea de membru în organizație”, se precizează în nota explicativă a documentului.

Astfel, Moldova a fost obligată să ramburseze datoria privind cotizațiile de membru înainte de a părăsi IPA CSI în valoare de 340 mii dolari.

Rechemare La 15 mai, Igor Grossu a anunțat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii din Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente.

După aceea Grosso a explicat că despre Retragerea Republicii Moldova din CSI a fost solicitată chiar de cetățenii Republicii.

Deja pe 22 mai Grosso a inițiat procesul de retragere a Republicii Moldova din Adunarea Interparlamentară a CSI.

Cu toate acestea, Potrivit sondajului, majoritatea cetățenilor moldoveni chestionați nu susțin ideea retragerii țării din CSI.

14 iunie Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Vladimir Bolya, a declarat că republica nu va denunța încă acordurile semnate în cadrul Comunității Statelor Independente legate de agricultură.

Este demn de remarcat: Pe 7 iulie despreOpoziția a organizat o acțiune împotriva denunțării acordurilor Republicii Moldova cu CSI..