moldovalive.md

Moldova va împrumuta 5 milioane de euro de la Banca poloneză Gospodarstwa Krajowego pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectul de acord de împrumut corespunzător a fost aprobat de Guvern, relatează ipn.md.

Conform proiectului aprobat, împrumutul de la BGK va fi încheiat timp de 7 ani, inclusiv o perioadă de grație de 12 luni. Împrumutul va fi emis în 2 părți.

Prima plată de 2 milioane de euro va fi plătită în primul trimestru al anului 2024, iar a doua plată de 3 milioane de euro în al doilea trimestru al anului 2024.
Rata dobânzii de piață (rata contractului) este de 3,65% pe an și este fixă. Rata include următoarele două componente: 0,5% anual, care va fi plătit de Republica Moldova, și 3,15% anual (diferența înainte de rata contractuală), care va fi subvenționată de Comisia Europeană pentru BGK dintr-un grant aprobat în acest scop.

Ministerul Dezvoltării Economice și digitalizării afirmă că acest Acord este un stimulent important pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, oferind industriei acces la resurse financiare pe termen lung la prețuri mici.

Datorită acestui împrumut, IMM-urile vor putea finanța proiecte de investiții în domeniul eficienței energetice, al tranziției către energia verde și al măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la crearea de noi locuri de muncă.

Rechemare Ce s-a întâmplat mai devreme Moldova va contracta un împrumut de 41 milioane lei pentru modernizarea căii ferate.

.